ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

CONST-ACT
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΤΥΠΗΣ
Κατασκευαστική Εταιρεία / Τεχνικά Έργα
+30 6972218044
info@const-act.gr
Έδρα: Ωρωπός Αττικής

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ